Belgie - last part

Leuven – tam se va?í Stella Artois – fotky budou
Brusel – tam se va?í Evropská unie, Nato, a ?ůrá tam nesmysln? slavnej malej kluk – fotky zde

| vydáno 2 září, 12:23

Výlet do ?okozem? - Antwerpy

Dnem v Antwerpách můj pobyt v Belgii p?echázel do druhé poloviny. Nehled? na to, že jsem spal asi do desíti jsem byl ješt? docela unaven, ani 40 minut ve vlaku to nezachránilo. Nem?l jsem to Belgické pivko se Simonem testovat tak dlouho…
Než p?ejdu k m?stu, které má ve znaku utrženou/u?íznutou dla?, cht?l bych se zmínit o dalším užite?ném post?ehu ?? no?ní život a tak vůbec.
Belgický pivo je divný ?? z?ejm? mám po pár letech v Plzni a ješt? více letech testování dobrého ?eského piva tak vyt?íbený vkus, že mi t?ch piv z venku moc nechutná. V N?mecku to kdysi bylo asi jedno pivo ze sedmi, o Špan?lsku ani nemluvím. Není to projev mojí velikosti nebo zkušeností ?? vnímám to špatn?, protože mi nebude chutnat pivo asi nikde na sv?t?! ach :) Nevím jestli by bylo dobré aby to fungovalo obrácen?, jako když jsem vyrůstal v Most? ?? m?sto je to ošklivé, stejn? tak lidi jsou tu divný a tak mi je krásn? všude kam se podívám? Ale zp?t k belgickým pivům ?? mají jich prý opravdu hodn?, různých druhů a dokonce i barev. Mají pivo pro ženy ?? je ?ervené a trošku sladké ?? chutnalo mi, což neznamená že jsem žena :) Co jsem testoval dál, jednalo se spíše o velmi silná piva výrazné chuti, nebo slabá ?? chuti zvláštní, ?i v lepším p?ípad? žádné. Došlo i k situaci, kdy jsem Simonovi p?epo?ítával, že za jedno pivo v Belgii (4?) budu mít u nás celkem veselou noc. Dostalo se mi odpov?di, že závidí, ale že se tam nechodí pít jakože opravdu pít, ale pivo vychutnávají stejn? jako jídlo? Mimo jiné – jí strašn? pomalu, ať je to dobré jakkoliv. Kdybych to p?irovnal, tak v ?esku jíme stejn? rychle jako jede normální Škodovka, v Belgii jí jako d?da na mopedu, který ob?as snad i jede na druhou stranu než vy?
S ?ím ješt? souvisí no?ní život jsou místa, kam jdete. Moc se mi líbila rozdílnost od ??oby?ejných?? ?eských hospod. V průb?hu cest jsem ani na tu klasickou hospodu nenarazil. V?tšinou jde o stylové bary, ?i n??ím typické podniky. Od historie, p?es retro, po budoucnost? :)

V Antwerpách je údajn? nejhez?í nádraží v Belgii – posu?te sami

A také architekturou, kterou jsem se kochal i když jsem ji vid?l asi po.. osmé? :)

Naproti jedinému mrakodrapu v Belgii, ke kterému Vás zavede ulice plná nejslavn?jších módních zna?ek, rád doporu?ím jeden prťavý ?ervený obchůdek, který s pat?i?nou dávkou št?stí možná najdete. Budete si moci vychutnat naprosto luxusní wafle nebo ješt? zajímav?jší…cosi. Jde o t?sto, které p?ed vámi zformují do koule a hodí do friťáku. T?sto projde procesem prskání a opékání, na?ež ho dostanete v kornoutu se zna?nou vrstvou mou?kového cukru. Koule jsou úžasné. Jen si dávejte pozor na št?drou vrstvu mou?kového cukru, hlavn? pokud by vás napadlo stoupnout si proti v?tru a m?li na sob? ?erné tri?ko… ano, celý den jsem chodil se znatelnou vrstvou mou?kového cukru, který zaboha nešel dolů :)
Antwerpami se můžete procházet k?ížem krážem a stále máte co objevovat – od zapadlých uli?ek, sprejerských zdí, zatoulaných psů, p?es monumentální stavby, luxusní módní obchody, historické domy, po fontány zobrazující historii m?sta. U jedné takové mi Simon tu historii vypráv?l, aneb jak n?jaký hrdina bojoval s bubákem, usekl mu dla? a hodil ji do mo?e. Klasika… nejsem si jistý tím p?ekladem, dál už jsem to nikde nehledal (wikipedia.com ;) Totiž p?ed vypráv?ním toho p?íb?hu p?edcházelo zastavení jedné sle?ny, která nám str?ila balí?ek letá?ků – když se s nimi prokážeme v ur?itých restauracích, dostaneme pivo zadarmo. Reklamní akce, kroutíte hlavou, ale neberte to :) sluní?ko svítilo, místo bylo jen na zahrádkách, belgické pivo bylo silné a po druhém jsme si museli ?íci, že dost… proto nevím jestli si ten p?íb?h s utrženou, možná useknutou dlaní pamatuji dob?e. To že v takovém tvaru (prost? kus ruky od záp?stí ke kone?kům prstů) prodávají i pralinky a ?okolády nezapomenu.
P?i cest? zp?t, jestli si dob?e pamatuji, jsme potkali už jen pár hasi?ských aut (7) a vyklizenou hlavní t?ídu, prý n?kde utíkal plyn. Vzali jsme to oklikou na nádraží a hurá do Gentu. (Na kole dom, jídlo, sprcha, na kole p?es celé m?sto ke kámošovi – opravdu dobrej bubeník – na pivko a spát).

Celá galerie

| vydáno 28 srpen, 22:39

Výlet do ?okozem? - Oostende

Bruggy jsem prošlapal k?ížem krážem a p?ešel alespo? polovinu všech mostů, které tam postavili a k tomu všemu byly 4 odpoledne. Co s ?asem? ?navou mi usnula v?tšina bun?k v t?le. Mohl jsem si dop?át ješt? chvilku v restauracích a kone?n? okusit belgické pivko, nabízela se i možnost vrátit se zpátky do Gentu, kde to pivo mají také… ale v Belgii jsem t?eba poprvé a naposledy, všude je to kousek, tak pro? se nepodívat n?kam dál? Cestovní průvodce po Belgii bohužel zůstal na Slovensku, tak jsem zašel do nejbližšího knihkupectví a asi 15 minut listoval v průvodcích v angli?tin?. Když jsem nic zásadního nenašel – je to prťavá zem?, zas tak moc k vid?ní toho nebylo – položil jsem knížku zp?t a vypa?il se z krámku. Nohy m? nesly na nádraží, kde jsem po minutovém rozhodování sedl do prvního vlaku co jel (ano, bylo to operativní ?ešení, tentokrát to prošlo. O jiném takovém ?ešení – jak jsem ?eským telefonem volal z Bruselu do Francie, napíši jindy).Jel jsem do Oostende (vyslovuje se to s jedním O :D ), protože tam jel první vlak, protože tam jel asi 20 minut a protože jsem tam nikdy nebyl. Bylo v tom i malinko adrenalinu – aneb kde to asi skon?ím. Našt?stí to m?sto m?lo na map? docela velkou te?ku, z toho jsem soudil, že se z n?j v pohod? dostanu zp?t (povedlo se).
Nu a m?sto? P?ístavní – to znamená racci, lod?, ryby, puch (sem tam), jako vždy ?okoláda, vafle a p?ekvapiv? – skv?lé po?así, které jsem m?l celý den, což se v Belgii tak ?asto nestává.
Co m? ale zaujalo byl za?ínající festival na nám?stí p?ed velkým svatostánkem.P?išlo mi, že s pivkem v ruce to teprve bude ono. Po 20 minutovém bádání a rozjímání kde vlastn? to pivo lidi berou (byla to Stella) jsem našel zastr?ený pult v rohu, kde ho ?epovali.
„one beer please“
„you have to go over there, to buy a jeton“
„wtf?“
„yes, over there“
… cht?l jsem pivo, ale musel jsem si v malé budce koupit žeton, ten jsem odnesl zp?t k pultíku a vym?nil ho za pivo. Sice to byl proces ale o to více jsem si ho vychutnal.
Mimo jiné, všichni v Belgii mluví t?emi jazyky – EN, FR a Dutch (vlámsky myslím), opravdu všichni. A t?eba v televizi mají vlámsky jen zprávy a po?ady pro prťata, zbytek programů je v originále, tj. anglicky nebo francouzsky. Ješt? jedna zajímavost – Belgi?ané jsou fanatici do festivalů, údajn? jich tam p?es léto prob?hne kolem 150. Proto jsem na n? narážel skoro na každém kroku.U obrázku výše si vlevo naho?e všim?te té bílé špi?ky. Je to p?í? nákladní lod? (nepotápí se, je otev?ená aby tam mohli dát .. asi spoustu ?okolády :)
Obrázek níže je prost? jen lo? zabudovaná doprost?ed chodníku, je z ní muzeum.Comming up next – Antverpy, aneb pro? má to m?sto ve znaku utrženou ruku? :)

| vydáno 23 srpen, 22:27

| Starší |